SOROTEC MACHINERY CO., LTD

Gözleg we ösüş, dizel generatorlaryny we garaşma ýa-da kärende bazary üçin ýeňil diňleri öndürmek, satmak we hyzmat etmekde ýöriteleşen hünärmen.
Köpräk oka

BIZDÜNWW

Sorotec önümleri soňky 10 ýylda 60-dan gowrak ýurda eksport edýär.Esasan: Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Indoneziýa, Malaýziýa, Filippinler, Mýanma, Wýetnam, Saud Arabystany, Liwan, Birleşen Arap Emirlikleri, Yrak, Müsür, Angliýa, Fransiýa, Ispaniýa, Belgiýa, Rumyniýa, Keniýa, Zambiýa, Gana, Efiopiýa, Tunis , Tanzaniýa, Nigeriýa, Günorta Afrika, Braziliýa, Peru, Argentina, Meksika, Gonduras, Demirgazyk Amerika.Dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutorlar garşylanýar.Has giňişleýin maglumat üçin satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Sorotec halkara birinji synpy bilen hyzmatdaşlyga üns berýär.

Kärhanalar.Tehnologiýa, maglumat aragatnaşygy we bazary birleşdirmek we ş.m. ýaly köp tarapdan olar bilen hyzmatdaşlykdan soň.

karta
 • programma1
 • amaly2
 • programma3
 • programma4
 • amaly5

NämeBiz edýäris

OOL GURUŞ GURNAMALARYNYU ÖNÜMLERI WE
Maşynlar

NOWDIP IŞLE. .RIS

 • 1

  SÖELGI

 • 2

  TejribeTejribe

 • 3

  GO El-aýak

Sorotek kepilligi

Productshli önümlerimiz üçin tehnologiýalar bilen elmydama goldaw bereris.

Kepillik meselesi ýüze çyksa, 24 sagadyň dowamynda çözgütlerimiz bilen size gaýdyp geleris.

Kepillik döwrümizde ähli ätiýaçlyk şaýlary mugt.

Kepillik möhletinden ýokary bolsa, ähli önümlerimiz üçin ätiýaçlyk şaýlaryny hem berip bileris.

Güýçli gözleg we gözleg ukyby

Welaýat derejesindäki gözleg we barlag merkezi.

Meşhur institutlar we kollejler bilen hyzmatdaşlyk ediň.

Custörite dizaýn.
Her ýyl üznüksiz maýa goýum.

Akylly önümçilik

Awtomatiki gurnama setirleri.

Lazer kesýän maşynlar.

Robot kebşirleýiş maşynlary.

Gaty hil gözegçiligi

Tiýaçlyk şaýlary 100% synagdan geçirildi.

Dwigateller, generatorlar üçin zerur synag.

Gaplamazdan ozal her bölümde 2 sagat doly ýük synagy bolmaly.

Bir nokatly enjamlar bilen üpjün ediji

Müşderimize VIP hyzmatyny hödürläň.

OEM / ODM elýeterli.

Global satuw hyzmatlary.
 • Kepillik

 • Gözleg we gözleg ukyby

 • Önümçilik

 • Dolandyryş

 • Üpjün ediji

 • ýagdaý (1)
 • ýagdaý (2)
 • ýagdaý (3)
 • ýagdaý (4)
 • ýagdaý (5)
 • ýagdaý (6)
 • ýagdaý (7)
 • ýagdaý (8)